SEKTÖRDEN 0212 651 2818 - 0212 651 6066

08-08-2021
apartman-yoneticisinin-gorevleri-nelerdir

Apartman yöneticisinin görevleri nelerdir?

 

Kat sahipleri kurulu toplantısındaki oylama ile seçilen apartman yöneticisinin birtakım görev ve sorumlulukları bulunur. Yöneticinin görevleri yönetim planında gösterilir.

 

Apartman yöneticisinin aidat toplama, toplantı düzenlemek, yönetimle ilgili borçların ödenmesi gibi bazı görevleri vardır. Emlak Gündemi’nde yer alan habere göre, yönetim planında belirtilmemişse yöneticinin görevleri şunlardır:

 

Kurulca verilen kararların yerine getirilmesi, ana taşınmazın korunması, bakım vs. için tedbirlerin alınması,

Ana taşınmazın sigorta ettirilmesi,

Kat maliklerinde avans toplanması,

Yönetimle ilgili borçların ödenmesi,

Ana taşınmazın tamamını ilgilendiren hususlarda tebligatların kabulü,

Ana taşınmazı ilgilendiren hususlarda yasal sürelerin takibi ile hak kaybının önüne geçmek,

Kat mülkiyetine ilişkin borçlarını yerine getirmeyen kat malikleri aleyhine dava açmak ve icra takibi yapmak,

Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırmak,

Kat malikleri kurulunun kararlarının yazıldığı noter tasdikli bir defter tutmak ve bu defterin her yılın bitimi sonrası bir ay içinde noterden kapanışını yapmak,

Yaptığı harcamalara ilişkin bilgi ve belgeleri de saklamakla yükümlüdür.

Yönetici, atanmasına müteakip kabul edilmiş bir işletme projesi mevcut değilse derhal bir işletme projesi hazırlar ve buna bir yıllık gelir-gider, her bir kat malikine düşecek avans payı yazılır.

Usulüne uygun kabul edilmiş işletme projeleri İcra İflas Kanunu’nun 68/1 maddesinde belirtilen belgelerden sayılır.

Yönetici, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35.maddesine göre kat malikleri birliğini temsile haizdir.

Örneğin apartman kapısına cam taktırılması, ortak yerlere ilişkin elektrik faturasının ödenmesi vs. gibi hususlarda tek başına karar alabilir ve uygulayabilir.

Yönetici, ana taşınmazın genel yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava takip yetkisine sahiptir.

Apartmanın genel yönetimiyle ilgili hususlarda yönetici kat maliklerine karşı dava açabilir ya da icra takibi yapabilir.

Kat malikleri kurulu kararlarının iptali için yönetici hasım gösterilmelidir. Yönetici, yapının genel yönetimiyle ilgili olmayan hususlarda kurulca yetkilendirilirse dava açabilir.

Yöneticinin ücret talep etme hakkı vardır. Yönetici kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumludur.

Ayrıca yönetici her zaman istifa edebileceği gibi kat malikleri kurulu da çifte çoğunluk ile alacağı kararla yöneticiyi azledebilir.

Kurulun azli haklı sebebe dayanmıyorsa, yönetici ücretinin tamamını talep edebilir.

 

RemaxGayrimenkul Danışmanı Olmak İster misiniz?

250.000$ GAYRİMENKUL

YATIRIMI YAPANA TÜRK VATANDAŞLIĞI

Copyright 2021 © Remax Oluşum